EST ENG RUS

Firmast

WoodMaster OÜ on alates 2007a kevadest tegutsev Eesti omakapitalil põhinev ettevõte. Peamiseks tegevusalaks on metsamajandus. Teostame metsa ja võsaraiet, järkamist ja kokkuvedu. Puhastame metsatee ääri, kraavikaldaid, põlde, metsasihte ja liinialuseid. Samuti teostame kaevetöid, kändude juurimist ja lõhutud metsateede taastamist. Oleme vastavalt vajadustele oma tegevusvaldkonda ja masinaparki tasapisi laiendanud.

Kui algusaastatel oli põhiliseks tegevuspiirkonnaks Lääne-Eesti, siis tänaseks töötame üle Eesti. Täna on meie suurim koostööpartner Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), vähesemal määral ka erametsaomanikud. Arvame, et üha tiheneva konkurentsi tingimustes saab määravaks efektiivne, säästlik ja kvaliteetne teenuse osutamine. Ettevõte pöörab oma majandustegevuses suurt tähelepanu loodussõbralikkusele ja keskkonnakaitsele. Tahame olla oma klientidele usaldusväärseks partneriks.

Meeldivat koostööd!